Verhuur­procedure in 4 stappen

Stap 1 – Inschrijven als belangstellende

Indien u nog niet geregistreerd staat bij Vesteda voor Koningsoord willen wij u verzoeken zich in te schrijven via www.vesteda.com. Alleen na registratie kunnen wij uw voorkeur voor een woning in behandeling nemen en kunt u de volgende stappen doorlopen.

Inschrijven

Stap 2 – Voorkeursformulier invullen

U kunt op het voorkeursformulier een drietal voorkeuren invullen en een korte toelichting geven omtrent uw wensen.

Vesteda biedt de keuze aan de woningen te huren inclusief laminaatvloer, zie hiervoor de prijslijst. Voor het huren van een laminaatvloer wordt er een opslag gerekend. Vesteda biedt drie typen laminaatvloeren aan in Koningsoord.

Laminaatvloeren

Om in aanmerking te komen een woning kunt u het voorkeursformulier inclusief alle (op uw situatie van toepassing zijnde) documenten aan ons aanleveren (zie stap 3). Uw voorkeursformulier wordt pas in behandeling genomen wanneer al uw documenten zijn ontvangen.

Voorkeursformulier

 

Stap 3 – Documenten aanleveren

U kunt het voorkeursformulier en de documenten inscannen/fotograferen en opsturen naar ons emailadres: Koningsoord@vesteda.com.

 1. Kopie van een geldig ID
 2. Uw IBAN nummer (het nummer waar de huur van afgeschreven kan gaan worden)
 3. Bent u in loondienst, zelfstandig ondernemer of gepensioneerd?
  1. Loondienst:
   • 3 recente bankafschriften met salarisstorting
   • 3 recente loonstroken
   • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 2 maanden)
  2. Zelfstandig ondernemer:
   1. Recente uittreksel KVK (niet ouder dan 3 maanden)
   2. Jaarrekening van de afgelopen twee jaar
   3. Aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen twee jaar (IB60)
  3. Gepensioneerd:
   1. Kopie recente AOW-strook
   2. Kopie recente pensioenstrook

Vesteda rekent 10% van het eigen vermogen (minimaal €25.000) als jaarinkomen. Hiervoor wordt een kopie van het bankafschrift opgevraagd. In het geval van partneralimentatie wordt er een kopie van het echtscheidingsconvenant opgevraagd.

Stap 4 – Controle van uw documenten en het verstrekken van een optie

Zodra de bovengenoemde documenten bij ons zijn binnengekomen beoordelen wij uw aanvraag en inkomensgegevens aan de hand van onze inkomenseisen. Een kredietwaardigheidscontrole maakt onderdeel uit van het proces. Wij proberen binnen twee weken via e-mail te reageren op uw inschrijving. In deze reactie informeren wij u of uw documenten compleet zijn, of u voldoet aan onze huurvoorwaarden en of u een woning van uw voorkeur krijgt toegewezen. De woning staat dan voor u onder optie. Als uw voorkeuren reeds in optie staan, informeren wij u uiteraard ook.